Grški jezik v srednjem in novem veku

Grški jezik v srednjem in novem veku

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kavčič Jerneja

Predmet je zasnovan kot seminar in se posveča interpretaciji izbranega besedila iz obdobja od začetka bizantinske dobe dalje. Obravnavajo se besedila, napisana v ljudski grščini ali v visokem jeziku, ki se zgleduje po stari grščini. V tem okviru se študenti seznanijo s temeljnimi problemi, povezanimi z razvojem grškega jezika od konca antike do danes (temeljne spremembe in razlike med staro, bizantinsko in novo grščino; diglosija v bizantinski dobi in nastanek ljudske književnosti; jezikovno vprašanje v moderni grški državi, dimotiki in katarevusa; nastanek novogrških narečij in njihova raba v književnosti; jezikovni stik v srednjem in novem veku ter njegov vpliv na grščino).

Prirocniki:
Browning, R. Medieval and Modern Greek, London 1969 (novogrški prevod 1996).
Horrocks, G. Greek, A history of the language and its speakers. London in New York 1997 (ponatis 2010)
Hatzidakis, G. N. ?esa?????? ?a? ??a e??????? ?-??, ????a 1905.
Kontosopoulos, N. G. ????e?t?? ?a? ?d??µata t?? ??a? ?????????, ????a 20013.
Kriaras, E. ?e???? t?? µesa??????? e???????? d?µ?d??? ??aµµate?a? 1100-1669, Tessa?????? 2014.
Mackridge, P. Language and National Identity in Greece, 1766-1976, Oxford 2009.
Megas, A. E. ?st???a t?? ???ss???? ??t?µat?? ?-??, ????a 1925-27.
Triantafyllidis, M. ?e?e??????? ??aµµat???: p??t?? t?µ?? – ?st????? e?sa????, ????a 1938.
Izbrana besedila iz obdobja od konca antike do moderne dobe (ljudska in visoka književnost). Literatura k posameznim obravnavanim besedilom bo predpisana sproti.