Contact

+386 1 2411 518
veronika.zavratnik@ff.uni-lj.si

Cabinet

304 Zavetiška

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Tch. Asst. Veronika Zavratnik

Veronika Zavratnik is a teaching assistant.

She was born in 1990 in Ptuj, Slovenia. In 2011 she graduated at the University of Ljubljana, Faculty of arts, Department of ethnology and cultural anthropology with the thesis on understanding local ethnographic collections in the context of local communities. At the same faculty she finished her MA studies in 2016 with the thematic focus in material culture studies. Currently she is working on her PhD thesis. 

Between 2018 and 2020 she was a researcher at the Faculty of electrical engineering, Laboratory for telecommunications. From 2019 she is a teaching assistant at the Faculty of arts, Department of ethnology and cultural anthropology. Since 2021 she also works as the researcher at the Institute for innovation and development of University of Ljubljana.

 

Fields of research: material culture, sustainability, arts and crafts, cultural heritage, smart villages, digitalization

(Co-author) Večdisciplinarni pristop kot bistveni dejavnik pametnega in trajnostnega razvoja podeželja. Etnolog, Ljubljana 2020, vol. 30, pp. 89-109.

(Co-author) Sustainable and Community-Centred Development of Smart Cities and Villages. Sustainability, Basel 2020, vol. 12, n. 10, pp. 1 – 17.

“O, čevlji, kako vas ljubim!” V: Mimohod blaga: materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem. Andrej Suden, ed. Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2019, pp. 199-210.

(Co-author) Living Labs for rural areas: Contextualization of Living Lab frameworks, concepts and practices. Sustainability, Basel 2019, vol. 11, n. 14, pp. 1 – 17.

(Co-author) Smart Villages in Slovenia: Examples of good pilot practices. V: Smart Villages in the EU and beyond. Anna Visvizi, Miltiadis D. Lytras and György Mudri, ed. Emerald Publishing Limited, Bingley 2019, pp. 125 – 138.

(Co-author) Smart Villages: Comprehensive review of initiatives and practices. Sustainability, Basel 2018, vol. 10, n. 7, pp. 1 – 14.

Pohištvo za vse čase: obravnava pohištva kot prispevek k raziskovanju materialne kulture. Etnolog, Ljubljana 2017, vol. 27=78, pp. 65 – 81.

»Allstarke so pa malo dlje ostale«: čevlji kot del materialne kulture. Etnolog, Ljubljana 2016, vol. 26=77, pp. 147 – 163.  

 

Full bibliography available online.

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon