Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Jezikovne zmožnosti v 2022/23 - ena skupina

Zaradi manjšega števila vpisanih v študijskem letu 2022/23 ukinjamo eno od dveh predvidenih skupin za vaje iz jezikovnih zmožnosti. Vaje pri tem predmetu bodo zato potekale izključno ob torkih od 15.30 do 17.05 v predavalnici 309. Izvajala jih bo lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec

Prvo srečanje bo v torek, 4. oktobra 2022.

Študentke in študente 1. letnika 2. stopnje pedagoške smeri prosim, da se v skladu s spremenjenimi okoliščinami vpišejo v e-učilnico lekt. dr. Rot Gabrovec.

Cvetka Sokolov

Notices

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of Geography

Change of Office Hours Irma Potočnik Slavič

Department of Geography

Change of Office Hours Katja Vintar Mally

Department of English

Change of Office Hours Frančiška Lipovšek

Department of History

Change of Office Hours Rok Stergar

Department of English

Change of Office Hours Andrej Stopar

Department of English

Change of Office Hours Eva Sicherl

Department of English

Change of Office Hours Marjeta Vrbinc

Department of Musicology

Change of Office Hours Nejc Sukljan