Besedilno jezikoslovje 2

Besedilno jezikoslovje 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ožbot Currie Martina

1. Teorije prevajanja E. Coseria, H. Höniga, H. Vermeerja idr.
2. Besediloslove in prevodoslovje.
3. Prevajalčeve kompetence.

1. C. Andorno: Linguistica testuale: Un'introduzione. Roma: Carocci, 2011. COBISS.SI-ID - 48683362
2. R. A. de Beaugrande/W. U. Dressler: Uvod v besediloslovje. Prev. T. Miklič in A. Derganc. Ljubljana: Park, 1992. COBISS.SI-ID - 1626888
3. E. Coseriu: Linguistica del testo: Introduzione a una ermeneutica del senso. Prev. D. Di Cesare. Roma: Carocci, 2007. COBISS.SI-ID - 48699746
4. S. Gensini (ur.): Manuale della comunicazione. Roma: Carocci, 2006. COBISS.SI-ID - 11842865
5. H. J. Vermeer: A skopos theory of translation: Some arguments for and against. Heidelberg: TEXTconTEXT-Verlag, 1996. COBISS.SI-ID - 8460386
6. Izročki in drugo posebej pripravljeno gradivo