Razvoj knjižnic in knjižničarstva

Razvoj knjižnic in knjižničarstva

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kodrič-Dačić Eva, doc. dr. Petek Marija

Vsebina

Pregled zgodovinskega razvoja knjižnic:

• Prve knjižnice, knjižnice antičnega sveta.
• Knjižnice srednjega veka, renesanse, razsvetljenstva.
• Knjižnice v 19. in 20 stoletju.
o Avtomatizacija in informatizacija opravil in storitev.
• Razvoj knjižnic na Slovenskem po obdobjih.
• Uvajanje strokovnih standardov v slovenske javne znanstvene knjižnice.
• Poslanstvo knjižnic in oblikovanje različnih tipov knjižnic.
• Razvoj temeljnih načel knjižničarstva (dostopnost gradiva) in njihova odvisnost od družbenih razmer.
• Javne knjižnice.
• Razvoj specifičnih fenomenov: obvezni izvod publikacij, zbirka patriotike.
• Strokovna združenja v svetu in pri nas.

Zgodovinski pregled razvoja bibliotekarstva:

• Načini organizacije znanja in hranjenja knjižničnega gradiva.
• Razvoj katalogov in katalogizacije (formalne in vsebinske obdelave).
• Uvajanje standardov.
• Bibliotekarstvo kot znanstvena nadgradnja dejavnosti.
• Razvoj informacijske znanosti.

Osebnosti, pomembne za razvoj knjižnic:

• Znameniti knjižničarji in njihov prispevek k bibliotekarstvu.
• Izobraževanje knjižničarjev skozi zgodovino.