Osnove knjigarstva

Osnove knjigarstva

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Blatnik Andrej

Vsebina

Tipologija knjižnih založb in njihova lastniško-pravna struktura; organizacija založniškega procesa; osnove uredniških postopkov; osnove založniškega marketinga in posebnosti, ki ločijo knjigo od ostalih tržnih predmetov; prodajne poti v knjigotrštvu; knjigarniški in založniški rabati; režija založbe; davek na dodano vrednost in knjižno založništvo; koncept prostih in fiksnih cen knjige; koncept avtorske pravice in njegova uporaba v založništvu, knjigotrštvu in knjižničarstvu; razlika med moralnimi in materialnimi avtorskimi pravicami; mednarodna trgovina z avtorskimi pravicami in oblike mednarodnega poslovnega sodelovanja v knjižnem založništvu; piratstvo v sodobnih informacijskih družbah; mednarodna organiziranost pri pobiranju licenčnin in uvajanju zaščite pred fotokopiranjem; vloga kolektivnih organizacij, ki se ukvarjajo z pobiranjem nadomestil za privatno reproduciranje