Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruske književnosti D,P

Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruske književnosti D,P

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podlesnik Blaž, prof. dr. Javornik Miha

Vsebina

Študenti na seminarju predstavijo dispozicijo magistrskega dela, ki vkljucuje teoreticna izhodišca, predstavitev izbrane metodologije in pricakovane rezultate.