Šolska knjižnica

Šolska knjižnica

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vilar Polona

Vsebina

• Opredelitev in naloge šolske knjižnice, zakonodajni in strokovni okvir
• Pregled razvoja doma in po svetu
• Šolski knjižničar: naloge, kompetence
• Pedagoško delo v šolski knjižnici: individualno in skupinsko bibliopedagoško delo
• Knjižnično informacijsko znanje in medpredmetno povezovanje
• Načrtovanje, vodenje in organizacija dela
• Vrednotenje dela