Seminar iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka

Seminar iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Germ Martin

Vsebina

Vsebina seminarja je usklajena s področjem evropske umetnosti poznega srednjega veka (gotika) in zgodnjega novega veka (renesansa) v Zahodni Evropi, vendar se vsako leto spremeni in je objavljena pred pričetkom študijskega leta. Teme so izbrane tako, da podrobneje predstavijo izbrano strokovno problematiko oz. področje, ob katerem študentje poglabljajo svoje znanje, sledijo zastavljenim ciljem in razvijajo zahtevane predmetno specifične kompetence. Študent se lahko v skladu z možnostmi vključuje v raziskovalno delo pod vodstvom mentorja.