Osnove statistike za bibliotekarje-informatike

Osnove statistike za bibliotekarje-informatike

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Maver Jasna

Vsebina

• Osnovni pojmi:
o Množični pojavi
o Statistične množice in enote
o Spremenljivke
o Parametri
• Urejanje podatkov
• Rangi
• Srednje vrednosti
• Razpršenost
• Normalna porazdelitev
• Korelacija, regresija
• T-test, hi-kvadrat, Anova