Avtomatizacija knjižnic

Avtomatizacija knjižnic

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Jug Tjaša, doc. dr. Pisanski Jan

Vsebina

• Pregled knjižničnih procesov in analiza potreb po avtomatizaciji
• Standardi za bibliografske zapise: različni formati MARC, metapodatkovne sheme, XML
• Standardi interoperabilnosti: Z39.50., OAI, SRU, OpenURL…
• Primeri programskih orodij: e.g. Koha,…
• COBISS (vsi moduli)
• Retrospektivna konverzija katalogov