Frankofona družba, kultura in literatura

Frankofona družba, kultura in literatura

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vaupot Sonia

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Frankofona literatura
b) Frankofona družba in kultura

Frankofona literatura: pregled belgijske literature; kanadske literature v francoščini; pregled najpomembnejše teme, katere opredeljujejo literarno izvirnost držav severne Afrike oz. Magreba ter francoske podsaharske in karibske literature v francoščini.

Frankofona družba in kultura: uvod v študij frankofonih družb in kultur; pregled evropskih frankofonskih držav; Afrika: pregled francoske podsaharske in karibske kulture, jezikovni položaj, etnije; pregled kulturne produkcije francoskega izraza v Severni Ameriki, t.j. v francoskem delu Kanade in v Louisiani: uvodna predstavitev, pregled regij, politični sistem, jezikovni položaj, etnije.
Predmet vnaša sociokulturno in zgodovinsko dimenzijo, ki usmerjata pozornost na raznolikost držav, v katerih se govori francoščino in ki so poimenovane kot frankofonija.