Frankofona družba, kultura in literatura

Frankofona družba, kultura in literatura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Frankofona literatura
b) Frankofona družba in kultura

Frankofona literatura: pregled belgijske literature; kanadske literature v francoščini; pregled najpomembnejše teme, katere opredeljujejo literarno izvirnost držav severne Afrike oz. Magreba ter francoske podsaharske in karibske literature v francoščini.

Frankofona družba in kultura: uvod v študij frankofonih družb in kultur; pregled evropskih frankofonskih držav; Afrika: pregled francoske podsaharske in karibske kulture, jezikovni položaj, etnije; pregled kulturne produkcije francoskega izraza v Severni Ameriki, t.j. v francoskem delu Kanade in v Louisiani: uvodna predstavitev, pregled regij, politični sistem, jezikovni položaj, etnije.
Predmet vnaša sociokulturno in zgodovinsko dimenzijo, ki usmerjata pozornost na raznolikost držav, v katerih se govori francoščino in ki so poimenovane kot frankofonija.

- Joubert, Jean-Louis, 1996. Littérature francophone: anthologie. Nathan, Paris.
- Gacoin-Marks, Florence. Ambiguités génériques dans une si longue lettre de Marima Bâ. Acta neophilologica, 2009, letn. 42, št. 1/2, str. 187-195.
- Gacoin-Marks, Florence. Travestissement burlesque et parodie du roman africain dans Les écailles du ciel de Tierno Monénembo. Vestnik za tuje jezike, 2012, letn. 4, št. 1/2, str. 277-284.
- Vaupot, Sonia. Civilisation francophone– skripta.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj sedem besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.