Studijski programi prve stopnje

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Dodiplomski študij

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na prvi stopnji študija izvaja dva programa: enopredmetni študijski program Bibliotekarstvo in informatika in dvopredmetni študijski program Bibliotekarstvo in informatika.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.

Staff