Studijski programi druge stopnje

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Študijski program druge stopnje Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji

Oddelek na drugi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji. Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.

Content

Eden od velikih izzivov za sodobne družbe je tudi tako imenovana informacijska eksplozija: ogromna količina informacij, ki onemogoča, da bi vsak posameznik ob pravem času dobil pravo informacijo za rešitev svojega informacijskega problema. Strokovno in znanstveno področje bibliotekarstva, informacijskih in založniških študiji se ukvarja s proučevanjem vseh vidikov informacij od nastanka do uporabe ter z načrtovanjem procesov in storitev za učinkovit dostop do informacij. Prav zato je poklic takega informacijskega strokovnjaka, kot ga izobražujemo v programu Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji, eden od poklicev prihodnosti.

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti kandidate za organizacijo informacij v različnih okoljih. Smer informacijska znanost jih posebej usposobi za organizacijo informacij v gospodarstvu in negospodarstvu, smer bibliotekarstvo za najzahtevnejše strokovno delo v knjižnicah, smer založništvo pa za najzahtevnejša strokovna opravila v knjižno-založniških in drugih medijskih hišah, ter v gospodarskih, vladnih in nevladnih organizacijah, v katerih poteka založniška dejavnost.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Bibliotekarstvo
Marketing for librarians and publishers 15 15 0 0 4 letni
Digital library design and maintenance 30 30 0 0 8 letni
Organization of information 45 30 0 0 8 zimski
Research methods 30 15 0 0 6 zimski
Users of information sources and services 15 15 0 0 4 zimski
Management for librarians and publishers 15 15 0 0 4 letni
Outside elective subjects 26
Informacijska znanost
Marketing for librarians and publishers 15 15 0 0 4 letni
Digital library design and maintenance 30 30 0 0 8 letni
Organization of information 45 30 0 0 8 zimski
Research methods 30 15 0 0 6 zimski
Users of information sources and services 15 15 0 0 4 zimski
Management for librarians and publishers 15 15 0 0 4 letni
Outside elective subjects 26
Založništvo
Marketing for librarians and publishers 15 15 0 0 4 letni
Digital library design and maintenance 30 30 0 0 8 letni
Organization of information 45 30 0 0 8 zimski
Research methods 30 15 0 0 6 zimski
Users of information sources and services 15 15 0 0 4 zimski
Management for librarians and publishers 15 15 0 0 4 letni
Outside elective subjects 26
2. Year P S V D KT Semester
Bibliotekarstvo
Teaching of information literacy 30 30 0 0 6 zimski
Master's thesis (MA Thesis) 0 0 0 0 24 letni
Reference services organisation and management 45 30 0 0 8 zimski
Library management 45 15 0 0 6 zimski
Outside elective subjects 16
Informacijska znanost
Bibliometrics 15 15 0 0 4 zimski
Master's thesis (MA Thesis) 0 0 0 0 24 letni
Planning and assessing information retrieval systems 30 30 0 0 8 zimski
Management of information sources 15 15 0 0 4 zimski
Outside elective subjects 20
Založništvo
Master's thesis (MA Thesis) 0 0 0 0 24 letni
Publishing marketing 30 15 0 0 5 zimski
Management and financial management for publishers 30 15 0 0 5 zimski
Editorial techniques 30 15 0 0 6 zimski
Outside elective subjects 20

Staff