Studijski programi prve stopnje

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika

Content

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika je usposobiti strokovnjaka za delo na področju organiziranja znanja, ki vključuje produkcijo, distribucijo, hrambo in posredovanje vseh vrst informacij. Program daje osnove tudi za nadaljevanje študija na magistrski in/ali specialistični stopnji ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje, saj kandidati pridobijo znanja in spretnosti za obvladanje sveta informacij.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
The Book in Historical and Social Context 45 30 0 0 8 letni
Foundations of Librarianship and Library Organization 45 45 0 0 10 zimski
Foundations of Information Science 30 15 0 0 6 letni
Introduction to the Organization of Information 45 30 30 0 10 letni
Psychology for Librarians 30 15 0 0 5 letni
Computer Science 30 0 30 0 8 zimski
History of Libraries and Librarianship 15 15 0 0 4 zimski
Introduction to Research 30 15 0 0 5 zimski
Elective subjects 1 4
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Literature for Librarians and Publishers 30 0 0 0 4 zimski, letni
Book Topics in Popular Culture 15 15 0 0 4 zimski, letni
2. Year P S V D KT Semester
Information Sources and Services 30 15 0 0 5 letni
Organization of Library Collections 30 15 30 0 8 zimski
Foundations of Book Studies 30 15 0 0 6 zimski
Statistics for Librarians 15 0 30 0 4 letni
Information Retrieval Systems 30 30 15 0 8 letni
Sociology of Media and Knowledge 30 15 0 0 5 letni
Elective subjects 1 16
Outside elective subjects 8
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Literature for Librarians and Publishers 30 0 0 0 4 zimski, letni
Book Topics in Popular Culture 15 15 0 0 4 zimski, letni
Web Design 1 15 15 0 0 4 zimski, letni
Public Libraries 15 15 0 0 4 zimski, letni
School Libraries 15 15 0 0 4 zimski, letni
Academic Libraries 15 15 0 0 4 zimski, letni
3. Year P S V D KT Semester
Smer Bibliotekarstvo (enopr. neped.)
Library Automation 15 15 15 0 6 letni
Library Collection Development 45 30 0 0 8 zimski
Descriptive Cataloguing 30 15 30 0 8 letni
Cognitive Processes in Information Organization 15 15 0 0 4 zimski
Practicum with the Thesis Seminar 0 10 0 0 10 letni
Subject Representation of Documents 30 15 30 0 8 zimski
Outside elective subjects 16
Smer Informacijska znanost (enopr. neped.)
Digital Library 30 30 15 0 8 zimski
Electronic Publishing 15 0 30 0 6 letni
Internet Information Sources 30 30 15 0 8 letni
Cognitive Processes in Information Organization 15 15 0 0 4 zimski
Organization of Information Resources 30 30 15 0 8 zimski
Practicum with the Thesis Seminar 0 10 0 0 10 letni
Outside elective subjects 16
Smer Knjigarstvo (enopr. neped.)
Electronic Publishing 15 0 30 0 6 letni
Formats and Carriers of Book Content 45 30 0 0 8 letni
Cognitive Processes in Information Organization 15 15 0 0 4 zimski
Cultural Policy and the Book in the EU and Slovenia 45 30 0 0 8 zimski
Foundations of Slovenian and International Book Market Research 45 30 0 0 8 zimski
Practicum with the Thesis Seminar 0 10 0 0 10 letni
Outside elective subjects 16

Staff