Studijski programi prve stopnje

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika

Content

Eden od velikih izzivov za sodobne družbe je tudi tako imenovana informacijska eksplozija: ogromna količina informacij, ki onemogoča, da bi vsak posameznik ob pravem času dobil pravo informacijo za rešitev svojega informacijskega problema. Strokovna in znanstvena področja bibliotekarstva, informatike in založništva se ukvarjajo s proučevanjem vseh vidikov informacij od nastanka do uporabe ter z načrtovanjem procesov in storitev za učinkovit dostop do informacij. Prav zato je poklic takega informacijskega strokovnjaka, kot ga izobražujemo v programu Bibliotekarstvo in informatika, eden od poklicev prihodnosti. Posebna prednost dvopredmetnega programa Bibliotekarstvo in informatika pa je v tem, da povezuje znanje o bibliotekarstvu, informatiki in založništvu, torej znanje o zbiranju, urejanju, shranjevanju in posredovanju informacij, z drugo disciplino, torej s področjem, kjer informacije nastajajo.

Temeljni cilj dvopredmetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika, ki poteka kot redni študij, je usposobiti strokovnjaka za delo na področju organiziranja znanja. S tem so tudi povezane splošne kompetence, ki vključujejo produkcijo, distribucijo, organiziranje, shranjevanje in posredovanje 2 vseh vrst publikacij in informacij na področju svoje druge discipline. Znano je namreč, da se delo z informacijami in gradivom prilagaja posamezni disciplini in uporabnikom s tega strokovnega področja. Tako so npr. potrebe po organizaciji in posredovanju informacij različne v medicini in tehniki. Na primer: Študent, ki se bo usposobil tudi na področju geografije bo usposobljen za organizacijo in vzdrževanje digitalne zbirke zemljevidov. Študent, ki bo za drugo smer izbral jezik in književnost, bo lahko delal v splošni knjižnici kot informator za leposlovje, v visokošolski knjižnici za ta jezik, ali v založbi. Program daje osnove tudi za nadaljevanje študija na magistrski stopnji, zlasti za pedagoško delo v šolskih knjižnicah in mladinskih oddelkih splošnih knjižnic, ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Foundations of Librarianship and Library Organization 45 45 0 0 10 zimski
Foundations of Information Science 30 15 0 0 6 letni
Introduction to the Organization of Information 45 30 30 0 9 letni
Introduction to Research 30 15 0 0 5 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Information Sources and Services 30 15 0 0 5 letni
Organization of Library Collections 30 15 30 0 8 zimski
Foundations of Book Studies 30 15 0 0 6 zimski
Information Retrieval Systems 30 30 15 0 7 letni
Elective subjects 1 4
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Library Automation 15 15 15 0 6 zimski, letni
Electronic Publishing 15 0 30 0 6 letni
Literature for Librarians and Publishers 30 0 0 0 4 zimski, letni
Book Topics in Popular Culture 15 15 0 0 4 zimski, letni
Web Design 1 15 15 0 0 4 zimski, letni
Psychology for Librarians 30 15 0 0 5 letni
Statistics for Librarians 15 0 30 0 4 letni
Sociology of Media and Knowledge 30 15 0 0 5 letni
Public Libraries 15 15 0 0 4 zimski, letni
School Libraries 15 15 0 0 4 zimski, letni
Academic Libraries 15 15 0 0 4 zimski, letni
3. Year P S V D KT Semester
Library Collection Development 45 30 0 0 8 zimski
Descriptive Cataloguing 30 15 30 0 8 letni
Practicum with thesis seminar 0 10 0 0 6 letni
Outside elective subjects 8

Staff