Lexicology

Lexicology

Study Cycle: 1

Lectures:15

Seminars:15

Tutorials:0

ECTS credit:4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Content

Fundamentalne pojęcia leksykologii: leksem, konstruowanie znaczenia, jedno- i wieloznaczność, hiperonimia i hiponimia, antonimia, synonimia, funkcje leksykalne. Terminologia.